iDive.cz - Váš potápěčský rozcestník

Web pro výměnu informací, pro potápěče a se zaměřením na potápění, freediving

pondělí, 15 duben 2013 01:29

Jak probíhá potápěčský kurz?

Napsal(a) 
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Lidé se začínají potápět z několika důvodů. Někteří jsou od narození "vodomilní" a kurz potápění, ať už přístrojového, nebo nádechového, je jakýmsi přirozeným vývojem. Jiní se naopak vody bojí, pod vodu se moc nehrnou, až jednoho krásného dne ponoří obličej s potápěčskou maskou pod hladinu a potápění zcela propadnou. Další jdou s dobou, s partou, s partnerem a ke kurzu se dostanou třeba i tak nějak náhodou. Ať už patříte mezi některé z uvedených, nebo teprve kurz potápění zvažujete, možná vám právě tento článek pomůže s dalším postupem.

Hned na začátek je třeba uvést, že potápění je sport, který vyžaduje dodržování určitých pravidel. Jak říkají někteří instruktoři: "Samo potápění není nebezpečné, nebezpeční jsou pouze lidé, kteří ho provozují." Ať už nebezpeční pouze pro sebe, nebo i pro své okolí. S potápěním je to podobné, jako s chůzí po ulici. Budete-li chodit po chodníku, přecházet na zelenou po přechodu a navíc se u toho vždy předem rozhlížet, máte relativně malou šanci, že vás srazí auto. Budete-li přebíhat středem frekventované křižovatky, přecházet přes rušnou ulici kde se vám zlíbí, aniž byste se předem rozhlédli kolem, tak si lidově řečeno koledujete. U potápění je to stejné. Je třeba absolvovat kurz a naučit se, kudy po chodníku, kde je třeba se rozhlížet, kde je možné přecházet a jak to vypadá, když svítí červená. Obrazně řečeno.

Začátečníci se často ptají, jaký výcvikový systém zvolit. Výcvikových systémů je mnoho, přehled výcvikových systémů působících v ČR, včetně jejich specifikace a odkazu na webové stránky systému, najdete v našem článku "Výcvikové systémy". Mnohem důležitější než výběr systému je ale výběr instruktora! Systém má ve výuce potápění nepochybně také svou roli, ale instruktor je při výcviku vždy Alfou i Omegou. Jak si vybrat právě toho správného instruktora vám poradíme v článku "Jak si vybrat instruktora."

Rady, jak začít s potápěním, najdete v našem článku zde.

Můžete si vybrat, zda zvolíte kurz "doma" a začnete se potápět poblíž vašeho domova, nebo vyrazíte za kurzem "do světa".

Pojďme se věnovat nejprve první variantě. Přečtěte si článek "Jak si vybrat Instruktora" a najděte si toho svého, třeba v našem seznamu kontaktů, zavolejte a domluvte se na detailech. Kurz by měl probíhat podle některého z uznávaných výcvikových systémů a na jeho konci byste měli obdržet plastovou kartu s vaší kvalifikací. Kartu patrně neobdržíte hned do ruky, Instruktor vystaví většinou dočasnou kartu a vaše plastová certifkace vám přijde poštou v následujících týdnech. Pokud nepřijde do měsíce, neváhejte kontaktovat svého instruktora s žádostí o vysvětlení. Většinou karty chodí řádově v období několika týdnů po skončení kurzu.

Popíšeme si nyní správný průběh kurzu. Pokud se ten váš zásadně liší, nebo lišil, potom je něco špatně.

Instruktor vám na začátku kurzu vysvětlí, jak kurz bude probíhat, představí se a ukáže vám svou kvalifikaci. Každý instruktor by měl mít aktivní učební status pro daný rok. Některé systémy to řeší samolepkou s rokem, která se nalepí na kartu s kvalifikací, jiné mají databázi na internetu, kde je možné ověřit aktivní učební status. Váš instruktor vám určitě rád vysvětlí detaily a ukáže svůj aktivní učební status.

Následuje administrativní část, kdy je třeba vyplnit potřebné papíry. Vaše detaily, prohlášení o porozumění a sproštění rizik, lékařský dotazník. U některých systémů stačí vyplnit zdravotní dotazník a pokud jste v pořádku, můžete do kurzu. Jiné systémy naopak vyžadují potvrzení od lékaře, že jste schopni rekreačního potápění. Této problematice se věnujeme podrobněji v článku "Jsem fit pro potápění?".

Řekněme, že máme vyplnění formulářů úspěšně za sebou. Čeká nás teorie. Tady se opět systémy rozcházejí a každý má svou formu výuky. Někde jsou to instruktážní videa, jinde obrázková prezentace doplněná výkladem instruktora, nebo jen samotný výklad doplněný například ilustrativními kresbami na tabuli. Co mají systémy společné je učebnice! Ať už se učíte tak či onak, měli byste vždy dostat učebnici a tu mít k dispozici minimálně po celou dobu kurzu! Všechny systémy působící v ČR mají své manuály v češtině! A jak dlouho vás budou instruktoři teorií trápit? Toto už je na samotném instruktorovi! Nejspíš vás potrápí tak dlouho dokud dané téma nebudete dostatečně chápat. A patrně si to i ověří otázkami, nebo i písemnými testy. Teoretická příprava je vždy zakončena závěrečnou zkouškou, kterou by studenti měli úspěšně projít. Nesprávně zodpovězené otázky s vámi instruktor probere a ujistí se, že jste pochopili princip a že danému tématu rozumíte. Teoretická příprava může být rozdělena do několika dnů, do lekcí, promítání, přednášek. Jednotlivé lekce mohou být po sobě jdoucí a předcházet praxi, nebo se mohou s praxí doplňovat a prolínat, což je vždy příjemnější, když si můžete hned vyzkoušet, co jste se právě naučili.

Praxe je rozdělená na bazénovou praxi a na praxi v otevřené vodě. Ta bazénová samozřejmě předchází praxi v otevřené vodě. Jednotlivé organizace mají ve svých standartech jasně daná pravidla, kolik lekcí v bazénu musí studenti absolvovat. Většinou je to minimálně 4 až 5 lekcí, kde se učí základním dovednostem a ovládání výstroje. V bazénu byste se měli naučit, jak výstroj sestrojit, odstrojit, jak s přístrojem samostatně plavat, kontrolovat svůj vztlak i jak řešit nebo nejlépe předcházet některé krizové situace. To pochopitelně málokdo zvládne během jedné návštěvy bazénu! Ale až toto zvládnete, máte za sebou tu nejnáročnější část kurzu! Pak už jen zbývá užít si ponory na otevřené vodě, kde si ověříte nejen vy sami, ale především váš instruktor, že ovládáte všechny čerstvě nabyté teoretické i praktické dovednosti.

Měli byste s instruktorem absolvovat minimálně 4 ponory na otevřené vodě. Otevřená voda znamená v našich podmínkách nejčastěji zatopený lom. Nejraději ale instruktoři i studenti dokončují kurzy u moře. Pokud nemá váš instruktor možnost dokončit s vámi kurz na otevřené vodě, může vám u některých systémů vystavit doklad o absolvování části kurzu, tzv. Referal, a vy můžete zbytek kurzu dokončit s úplně jiným instruktorem na úplně jiném konci světa!

Všechny systémy se schodují na tom, že v průběhu celého kurzu musí být vždy přítomen instruktor! Nemůže vás hodit do bazénu a říct: "Tak si tu pěkně potrénujte a kdyby něco, jsem v baru naproti.."

Druhý způsob je někdy nazýván resortový a setkáte se s ním nejčastěji u moře někde na dovolené. Na rozdíl od výše popsaného způsobu, kdy kurzem trávíte večery v týdnu a občas části víkendu po dobu několika týdnů, nebo dokonce měsíců, resortový způsob je určen lidem na dovolené, kteří nemají čas kurz rozložit do delší doby. Takový kurz trvá většinou 3 až 5 dní, absolvujete prakticky totéž jako byste kurz dělali "doma", jen to všechno vměstnáte do mnohem kratšího času.

Takže přiletíte někam k moři, ubytujete se a následující den se ráno hlásíte v centru na kurz. Instruktor s vámi projde administrativní část, vyplníte papíry a většinou vám pustí video. Dostanete manuál (který není všude k dispozici v češtině) a po shlédnutí videa můžete vyplnit kvíz na téma, které jste právě viděli na videu. Videoprezentace mohou trvat několik hodin, jsou rozdělené do kapitol a je na instruktorovi (a taky trochu na vás), jestli si je pustíte všechny najednou, nebo je rozdělíte přestávkami, nebo praxí v bazénu.

Bazénová praxe může probíhat v bazénu, nebo klidně v moři, ale podmínkou je čistá, klidná, teplá a mělká voda! Na úvodní lekce je u všech systémů předepsaná tak mělká voda, kde student bez problémů stačí. První dva dny kurzu nejčastěji probíhají v centru a náplní je kombinace teorie a bazénové praxe. Studenti tráví kurzem celý den a výuka je tedy hodně intenzivní. Následující dva dny jsou na pořadu alespoň 4 ponory v otevřené vodě, které se většinou rozdělí do dvou dnů. Někdy v průběhu posledních dvou dnů studenti napíšou závěrečný test a po skončení ponorů na otevřené vodě a splnění všech předepsaných cviků je z vás nový potápěč.

Někteří instruktoři nejsou pro tento resortní systém příliš nadchnuti a jsou přesvědčeni o tom, že za 4 dny nedokáže začátečník posbírat potřebné znalosti. Praxe ale ukazuje, že naopak některým lidem vyhovuje tento způsob mnohem více, než absolvování kurzu "doma" navštěvováním večerních nebo víkendových lekcí teorií a bazénů. Kurz je totiž opravdu intenzivní a během čtyř až pěti dnů neděláte nic jiného, než se bavíte o potápění, koukáte na video o potápění, čtete o potápění, potápíte se a potápíte se a potápíte se, až se do potápění zcela potopíte.

Pokud si nejste jistí, zda je potápění pro vás ta pravá káva, potom existují jakési "ochutnávky" potápění, v ČR nazývané "okénko", v zahraničí "Intro" nebo "Discover Scuba Diving program". Dobře a bezpečně provedená ochutnávka začíná opět administrativou, především vyplněním lékařského dotazníku. Následuje instruktáž od Instruktora, která může trvat cca 20 minut a může být doprovázena slideshow, kresbami, nebo i videoprezentací. Jde o teoretickou přípravu na ponor, kdy se dozvíte to nejpodstatnější. Především jak správně dýchat - pravidelně a nezadržovat dech, jak správně vyrovnávat tlak v dutinách - vždy když je potřeba, jak správně plavat - v klidu, zvolna a podle instrukcí instruktora, a jak správně komunikovat - signály pod vodou.

Po teoretickém brifingu by vás měl instruktor vzít na mělkou vodu, kde si na hladině vyzkoušíte dýchat z automatiky, ponořit obličej do vody, zanořit hlavu, vyfouknout vodu z masky, najít automatiku (když vám během ponoru náhodou údivem vypadne z úst) a ti šikovnější si mohou vyzkoušet i ovládání žaketu. Po této praktické zkušenosti na hladině se můžete zanořit a užít si svět pod hladinou! Maximální hloubka, kam se při takovéto ochutnávce podíváte, by neměla překročit 12 metrů! Maximální hloubka takového ochutnávkového ponoru je ale vždy hlavně na vás a také na vašem instruktorovi.

 

Číst 3904 krát Naposledy změněno pondělí, 15 duben 2013 22:35

Komentáře